ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԵՐՔԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Նախահաշիվ-2020

2021 թվական IV եռամսյակ

                                                        ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ   մայիսի 13-ից մայիսի 27-ը  

                 Finansatntes.ardjunqnr-tarek-1.pdf

Dram.hosq-20-1.pdf

Cucanishi-shexum-tarekan-1.pdf

Cucanish-20.pdf

Հաշվետվություն-4-րդ-եռամսյակ

Shexum-2 er

Husq-2 er

hashv.-2 er

Cragr.cucanish-2 er

Հաշվետվություն

Գյումրու թիվ 25 հիմնական դպրոց՚ ՊՈԱԿ-ի 2019-2020 ուստարվա կոմպլեկտավորումը հունվարի 1-ի դրությամբ

Հաշվետվություն-1-րդ-եռամսյակ 2019 Nerar-19-1 er.-krt

Հաշվետվություն-1-րդ-եռամսյակ 2019 Hamrakrtr-19-1 er.-krt


2019թ-ի բյուջեի նախագծ

 


Հաշվետվություն-3-րդ-եռամսյակArdir 1

 Հաշվետվություն-3-րդ-եռամսյակArdir2

 


Հաշվետվություն-3-րդ-եռամսյակDram.hosq-3Հաշվետվություն-3-րդ-եռամսյակShexum-3